Fraflytning​

Fremvisning

I forbindelse med fraflytning fra din bolig, er der en række praktiske forhold, du har gavn af at være orienteret om. Herunder opsigelsesvarsel, syn af boligen, istandsættelse og flytteafregning.

Når du har opsagt din bolig, har du som lejer pligt til at give adgang til din bolig i opsigelsesperioden, således at nye potentielle lejere kan se boligen.

Vi er forpligtet til hurtigst muligt at forsøge at genudleje din bolig, og ansøgere skal have en rimelig mulighed for at se boligen, inden de tager stilling til, om de vil underskrive en lejekontrakt.

Vi opfordrer ansøgeren til at kontakte dig på telefon for at lave aftale om tidspunkt for fremvisning af boligen.

Der skal ikke være adgang hver dag og hele dagen, og adgangen skal naturligvis aftales med dig, så du eller en fra din husstand kan være til stede. Ingen kan få adgang til din bolig uden aftale. Viceværten har heller ikke adgang til din bolig, og kan derfor ikke fremvise din bolig.

Uddrag af ”Lov om leje af almenboliger:

Kapitel 16 – Lejerens fraflytning

§93, stk. 1 – Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Besigtigelse kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder, når lejeren ikke er repræsenteret.

​​

Syn af bolig

Når vi modtager din opsigelse, får du tilsendt en bekræftelse på modtagelsen, hvor der vil være angivet dato og tidspunkt for fraflytningssyn.

Vær opmærksom på, at boligen skal afleveres i ubeboet, ryddelig og rengjort stand ved fraflytningssynet.

Det arbejde, der skal foretages i forbindelse med istandsættelse af boligen, er udspecificeret på synsrapporten, som du underskriver og modtager en kopi af til fraflytningssynet. Vælger du ikke at være til stede ved fraflytningssynet, fremsendes kopi af synsrapport på mail efterfølgende. Der tages billeder som dokumentation.

Aflæsning af el, vand og varme:

Viceværten sørger for at aflæse el, vand og varme. Hvis du betaler for el, vand eller varme direkte til værkerne, sørger vi også for at give værkerne besked om aflæsningen, samt at du flytter. Du skal derfor ikke selv give besked til værkerne om din flytning. Du hæfter for betaling af forbrug indtil lejemålets ophør.

Istandsættelse

Du skal i lejeperioden sørge for vedligeholdelsen af din bolig, og ved fraflytning skal boligen istandsættes. Ved fraflytningssynet bliver det fastsat, hvad der skal istandsættes i boligen.

Reglerne for vedligeholdelse og istandsættelse kan du læse i boligforeningens vedligeholdelsesreglement, som findes i den mappe, som du fik udleveret til indflytningssynet. Vedligeholdelsesreglementet kan også findes under links.

Normal istandsættelse:

Normal istandsættelse omfatter nødvendig maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring efter arbejder i forbindelse med normal istandsættelsen.

Normal istandsættelse skal betales af dig, men boligforeningen overtager gradvist udgiften til normal istandsættelse med 1% pr. måned, beregnet fra lejerens 20. bo-måned til lejemålets ophør. Efter 100 måneders leje, vil boligforeningen således helt have overtaget udgiften til normal istandsættelse.

Misligholdelse

Misligholdelse betyder, at boligen er forringet eller skadet som følge af fejlagtigt brug, fejlagtigt vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd fra enten dig, eller medlemmer af din husstand eller andre, som du har givet adgang til boligen.

Manglende rengøring af hvidevarer, inventar, sanitet, vinduer, radiatorer m.v. betragtes som misligeholdelse.

Udgiften til misligholdelse betales af dig.

Hvis du vælger selv at istandsætte din bolig ved fraflytning, skal dette meddeles viceværten umiddelbart efter fremsendelse af opsigelsen. Vær opmærksom på, at boligen skal være istandsat inden fraflytningssynet.

​​

Flytteopgørelse

Senest 14 dage efter fraflytningssynet vil du modtage et prisoverslag med den anslåede udgift til istandsættelse af boligen. I overslaget er der ikke medregnet indskud samt eventuel skyldig eller tilgodehavende husleje.

Så snart vi har modtaget alle regninger vedrørende flyttesagen, fremsender vi en flytteopgørelse. Denne fremsendes i rimelig tid efter lejemålets ophør. Udgifterne til istandsættelsen vil fremgå af flytteopgørelsen, og indskud samt eventuel skyldig eller tilgodehavende husleje vil også fremgå af flytteopgørelsen. Overskydende indskud vil blive udbetalt til din konto.

Hvis du har fået indskudslån, vil eventuel overskydende indskud blive indbetalt til kommunen. Såfremt du har kreditorer, som har foretaget udlæg i dit indskud, vil eventuel overskydende blive udbetalt til fogedretten.

Skriv dig på venteliste

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet


Klik her

Betalingsservice

Link til betalingsservice, hvor du/I kan tilmelde jeres husleje eller årligt ventelistegebyr​

Klik her

YouSee Kabel-tv

Læs mere om priser og pakker for YouSee.

Klik her

Ledige lejemål

Klik her for at se vores ledige lejemål lige nu.

Klik her

Åbningstider​

Mandag

10.00 - 14.00

Tirsdag

10.00 - 12.00

Onsdag

10.00 - 14.00

Torsdag

10.00 - 17.00

Fredag

Lukket.

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Har du brug for hjælp uden for åbningstiden?​

I meget AKUTTE SITUATIONER​ udenfor arbejdstiden kontaktes

​REDNINGSRINGEN på tlf. 97 82 04 11

AKUTTE SITUATIONER:

Mister du strøm, eller får du en rørsprængning eller lign.

ELEVATOR:

Skulle elevatoren sætte sig fast TRYK da venligst på ALARM KNAPPEN, og REDNINGS-RINGEN vil straks være hos dig.​

Ulfborg-Vemb Boligforening​

Tingvej 5, 6990 Ulfborg